Data publikacji : 2020-04-01

Status pokrzywdzonego w postępowaniu wszczętym z oskarżenia prywatnego, do którego wstąpił prokurator

Roksana WszołekDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest omówieniem statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym prywatnoskargowym, które poprzez wstąpienie do niego prokuratora zyskuje status
publicznoskargowego. Rola pokrzywdzonego, jak się okazuje, jest niebagatelna, zatem wartościowym jest zestawienie uprawnień oraz obowiązków pokrzywdzonego w procesie
karnym, prowadzonym w takim trybie. Celem artykułu jest kompleksowa, krytyczna analiza tej problematyki i porównanie statusu pokrzywdzonego w postępowaniu prywatnoskargowym ‘w czystej postaci’ oraz w zwykłym postępowaniu publicznym. Deliberacje opierają się między innymi na próbie ustalenia, która z możliwych ról pokrzywdzonego w procesie karnym jest korzystniejsza, albowiem jego status w każdej z omawianych sytuacji jest nieznacznie różny.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie