Data publikacji : 2020-07-29

Charakter prawny wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych

Filip BorowskiDział: Artykuły

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest omówienie charakteru prawnego wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Opis podstawowych informacji dotyczących celu i sposobu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz Rejestru Funduszy Inwestycyjnych stanie się podstawą ustalenia danych podlegających wpisom. Zdecydowana większość z nich ma charakter deklaratoryjny, toteż artykuł poświęcony jest szczegółowej analizie tych, których skutki są konstytutywne. Wiążą się one zazwyczaj ze zwieńczeniem pewnego procesu, czy to przekształcania funduszu, tworzenia, łączenia czy likwidacji. Skutki omawianych wpisów nie zawsze są precyzyjnie określone przez przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarzadzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, stąd kluczowa jest umiejętność właściwego rozróżniania ich charakteru.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie