Opublikowane: 2021-06-22

Związanie sądów karnych prawomocnymi orzeczeniami sądów cywilnych na przykładzie spraw o przestępstwa uchylania się od alimentacji

Renata Badowiec
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.8805

Abstrakt

Pomimo obowiązywania w polskim postępowaniu karnym zasady samodzielności jurysdykcyjnej sądu, zgodnie z którą sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne, a także nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu, ustawodawca przewidział od niej odstępstwa. Sąd w postępowaniu karnym związany jest bowiem prawomocnymi rozstrzygnięciami sądu kształtującymi prawo lub stosunek prawny. Pomimo różnic istniejących między postępowaniami karnymi oraz postępowaniami cywilnymi, obojętnym nie powinien pozostawać fakt wpływu orzeczeń wydanych w toku postępowania cywilnego na toczące się postępowanie karne. Takie rozstrzygnięcie będzie bowiem oddziaływało na kształt owego postępowania oraz na decyzje podejmowane przez sąd karny. Przykładem są orzeczenia sądów cywilnych wywierające wpływ na wyroki sądów karnych wydawane w przedmiocie przestępstwa uchylania się od alimentacji. Na ich przykładzie wykazane zostanie, w jakim zakresie sąd ograniczony jest w swojej samodzielności podczas orzekania w postępowaniu karnym.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Badowiec, R. (2021). Związanie sądów karnych prawomocnymi orzeczeniami sądów cywilnych na przykładzie spraw o przestępstwa uchylania się od alimentacji. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 21–39. https://doi.org/10.21697/mj.8805

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.