Opublikowane: 2022-04-04

Prezydent RP jako organ administracji publicznej

Jakub Sychowiec
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.9781

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba oceny statusu Prezydenta RP jako organu administracji publicznej. W doktrynie prawa administracyjnego oraz orzecznictwie sądowym możemy spotkać różne stanowiska w tym zakresie. Problem zaklasyfikowania głowy państwa jako organu administracji jest trudny z powodu szczególnej pozycji ustrojowej jak i politycznej, która została mu przypisana przepisami Konstytucji RP. Oceny dokonywał będę z trzech perspektyw. Po pierwsze, Konstytucji RP, po drugie, definicji legalnej pojęcia „organ administracji publicznej” zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego i po trzecie, z perspektywy definicji tworzonych doktrynie prawa administracyjnego. Problem ten ma szersze znaczenie, którego w tym artykule rozwijał nie będę, mianowicie w zakresie w jakim Prezydent RP zostanie uznany za organ administracji publicznej możliwa będzie kontrola jego działalności (lub ewentualnie bezczynności i przewlekłości) przez sądy administracyjne.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sychowiec, . J. . (2022). Prezydent RP jako organ administracji publicznej. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 17–27. https://doi.org/10.21697/mj.9781

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.