Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych

Baner

OPIS CZASOPISMA
Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowychjest rocznikiem poświęconym zagadnieniom dotyczącym szeroko pojętych stosunków międzynarodowych i dziedzin pokrewnych. Czasopismo powstało w 2011 roku. Na jego łamach publikowane są artykuły w języku polskim (do każdego z nich dołączone jest streszczenie w języku angielskim) i w językach obcych (wraz ze streszczeniem w języku polskim).

INDEKSOWANE W:

Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

ISSN (Print): 2300-1437
DOI: 10.21697/ppsm

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...