Data publikacji : 2021-12-17

Perinatalna opieka hospicyjna w Polsce – uwarunkowania wsparcia rodziców w sytuacji terminalnej choroby dziecka

Dominika ZającDział: Artykuły

Abstrakt

Otrzymanie niepomyślnej diagnozy prenatalnej swojego nienarodzonego dziecka stanowi dla rodziców ogromne wyzwanie. W momencie otrzymania wyników badań rodzice czują się zagubieni i przestraszeni a w ich głowach pojawia się wiele pytań dotyczących dziecka i jego choroby. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie problemów i potrzeb rodziców znajdujących się w tak trudnej sytuacji, jak również zwrócenie uwagi na pozamedyczne aspekty wspierania rodziców. Szczególnie ważne rozważania w tym zakresie prowadzone są na gruncie stosunkowo nowej subdyscypliny pedagogiki, jaką jest pedagogika prenatalna. Zwraca ona szczególną uwagę na podmiotowość i godność dziecka nienarodzonego, jak również rolę otoczenia w stosunku do rodzin mierzących się z niepowodzeniami prokreacyjnymi. Bardzo ważną odpowiedzią na potrzeby rodziców są hospicja perinatalne, które opierając się na filozofii afirmacji życia, kształtują ich postawy i dają możliwość przeżycia bardzo ważnych doświadczeń rodzicielskich.

Słowa kluczowe

pedagogika prenatalna ; niepomyślna diagnoza prenatalna ; hospicja perinatalne ; godność człowieka


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Zając, D. (2021). Perinatalna opieka hospicyjna w Polsce – uwarunkowania wsparcia rodziców w sytuacji terminalnej choroby dziecka. Studia Gdańskie, 49, 195-208. https://doi.org/10.26142/stgd-2021-029

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

W celu zapewnienia legalności korzystania przez Wydawcę z artykułu naukowego stworzonego przez autora na potrzeby publikacji w Studiach Gdańskich, kierując się przede wszystkim przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, korzystanie z artykułu przez wydawcę odbywa się na warunkach poniższej licencji:

Autor udziela Gdańskiemu Seminarium Duchownemu (wydawcy czasopisma pt. „Studia Gdańskie”) nieodpłatnej, na czas nieoznaczony, licencji niewyłącznej do sporządzonego artykułu naukowego, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych [Utwór] wraz z uprawnieniem do udzielania dalszej licencji do Utworu (w szczególności na potrzeby przedrukowywania w innych publikacjach), na wszelkich znanych polach eksploatacji, obejmujących w szczególności:
1. Wydanie i rozpowszechnianie artykułu w formie papierowej i elektronicznej;
2. Utrwalanie na maszynowych nośnikach informacji;
3. Wprowadzanie do pamięci komputera;
4. Wprowadzanie do czytelni on-line;
5. Wprowadzanie do obrotu;
6. Wprowadzanie do internetowych baz czasopism, w tym pełnotekstowych;
7. Rozpowszechnianie artykułu na zasadach licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0).


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie