Opublikowane: 17-12-2021

Miłość i pożądanie w Księdze Rodzaju 37 i 39

Irena Nabergoj
Studia Gdańskie
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.26142/stgd-2021-018

Abstrakt

Artykuł omawia literackie sposoby przedstawienia konsekwencji szczególnej miłości Jakuba do jego młodszego syna Józefa dla braci, sposób ukazania uwiedzenia żony Potyfara w stosunku do Józefa, który zajmował podrzędną pozycję w domu Potyfara, argumenty Józefa za odmowę perswazji i strategię kłamania w zemście za odrzucenie. Analiza wykorzystania pola semantycznego miłości i pożądania oraz sposobu literackiego przedstawienia złożoności międzyludzkich relacji rodzinnych ujawnia możliwości i ograniczenia interpretacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na psychologię wrogiej reakcji braci Józefa na szczególną pozycję Józefa w sercu ich ojca Jakuba, kontrastujące zachowanie żony Potyfara i podobne przypadki w 2 Samuela 13 i Gen. 34. Ograniczenia interpretacji przejawiają się przede wszystkim w próbach wyjaśnienia psychologii zawiści, pożądania i niszczycielskich konsekwencji działania z pożądania. Najważniejszym wnioskiem z artykułu jest to, że pełne znaczenie narracji w rozdziałach 37 i 39 można dostrzec jedynie w kontekście całej historii Józefa z Księgi Rodzaju 37-50. Artykuł jest zatem częścią obszerniejszego studium historii Józefa jako całości.

Słowa kluczowe:

Jakub, Józef, bracia Józefa, zazdrość, żona Potyfara, pożądanie, uwodzenie

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Nabergoj, I. (2021). Miłość i pożądanie w Księdze Rodzaju 37 i 39. Studia Gdańskie, 49, 23–35. https://doi.org/10.26142/stgd-2021-018

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.