Opublikowane: 2017-12-14

Wpływ internetu na rozwój człowieka w refleksji semantyczno-kulturowej

Paweł Piotr Płatek
Warszawskie Studia Pastoralne
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.2.35.10

Abstrakt

Internet jest narzędziem przyśpieszonego rozprzestrzeniania się wiedzy i informacji, co może pomóc w rozwoju osoby i społeczeństwa. Ważna jest tutaj świadomość odbiorcy i przekaziciela informacji, a także kulturowego znaczenia i symboliki. Bardzo ważną jest świadomość, że człowiek jest istotą niepowtarzalną, a wolność jest mu dana przez Boga w akcie stworzenia i każdy wybór świadomy lub podświadomy czyni go dobrym lub złym. Wolność człowieka jest wspomagana przez łaskę Bożą, która pozwala na prawidłowe wybory. Powstaje pytanie – jak Kościół może pomóc człowiekowi w jego relacji z internetem? internet daje Kościołowi możliwość dotarcia do każdego odbiorcy w świecie. Umożliwia wiedzę o Bogu, o człowieku. Daje możliwość dialogu i otrzymywania odpowiedzi na pytania, umożliwia poszukiwanie głębszych refleksji duchowych nad rozwojem człowieka. Sieć sama w sobie również oddziałuje i wpływa na ewolucję osoby, a wyraża się to choćby przez kulturę i jej język. 

Słowa kluczowe:

internet, język, kultura, rozwój człowieka, chrześcijański humanizm

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Płatek, P. P. (2017). Wpływ internetu na rozwój człowieka w refleksji semantyczno-kulturowej. Warszawskie Studia Pastoralne, 2(35), 155–185. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.2.35.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.