Vol 2, Nr 35 (2017)

Spis treści

Artykuły

Słowo wstępne PDF
Tekst Redakcja 7-8
Próba ukazania aktualnej sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce PDF
Wiesław Śmigiel 9-23
Teologiczne podstawy działalności trzeźwościowej ks. Karola Mikoszewskiego PDF
Grzegorz Bachanek 25-41
Wyzwania stojące przed nauczaniem religii we współczesnej szkole PDF PDF (English)
Zofia Kępińska-Walczak 45-56
Relacyjna natura sakramentu pokuty i pojednania w perspektywie usprawiedliwiającej łaski PDF
Marek Filipczuk 57-86
Nie mówię, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy (Mt 18,22). Czy przebaczenie można nakazać? Przebaczenie aktem sprawiedliwości czy miłości? PDF
Piotr Ochotny 87-101
Posługa duszpasterska w nowych ruchach religijnych: kapłaństwo i "spowiedź" scjentologiczna PDF PDF (English)
Sergiusz Anoszko 103-121
Bezrobotny w świetle refleksji psychologiczno-pastoralnej PDF PDF (English)
Błażej Szostek 123-136
Duszpasterz nadziei w świecie (bez)nadziei - relacja 'repraesentatio Christi' w posłudze Eklezji dzisiaj PDF PDF (English)
Łukasz Mazurek 137-153
Wpływ internetu na rozwój człowieka w refleksji semantyczno-kulturowej PDF
Paweł Piotr Płatek 155-185
Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rys problematyki z perspektywy pastoralisty PDF PDF (English)
Błażej Szostek 187-197
Sprawozdanie z konferencji "Każdy dom jest kandelabrem" (Amoris Leatitia 8). Rodzina w dobie przemian" Warszawa, 1 grudnia 2016 r. PDF
Piotr Ochotny 199-203

Recenzje

Recenzja książki: ks. Mirosław Mejzner SAC, Wędrówki ku sacrum, Apostolicum, Warszawa 2017, ss. 380 PDF
Edmund Robek 205-209