Data publikacji : 2018-01-01

Celibat osób duchownych jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa

Natalia SmolińskaDział: Artykuły

Abstrakt

Opracowanie pt.: „Celibat osób duchownych jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa” przybliża tematykę związaną z celibatem i dyspensowaniem od obowiązku jego zachowania. Tekst podzielony jest na cztery punkty. Pierwszy przedstawia rys historyczny instytucji celibatu, poczynając od czasów biblijnych aż po erę nowożytną, ukazując najważniejsze punkty zwrotne rozwoju celibatu duchowieństwa. Drugi punkt przedstawia pokrótce instytucje celibatu we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego, odnosząc się do Kodeksu prawa kanonicznego oraz dokumentów Soboru Watykańskiego II, a także do nauczania ostatnich Biskupów Rzymu. Punkt trzeci artykułu przedstawia problem święceń jako przeszkody do zawarcia związku małżeńskiego, nawiązując do kanonów Kodeksu prawa kanonicznego. W czwartej części artykułu omówione jest zagadnienie dyspensowania od celibatu, z mocnym akcentem położonym na fakt, że dyspensa od celibatu nie jest prawem przysługującym kapłanowi porzucającemu kapłaństwo, a raczej aktem łaski udzielanej po rozważeniu każdej sytuacji indywidualnie, na prośbę zainteresowanego.

Słowa kluczowe

celibat ; małżeństwo ; przeszkoda święceń ; kapłaństwo ; dziewictwo


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie