Data publikacji : 2018-01-01

Działalność pastoralna i polityczna biskupa Jana Klemensa Gołaszewskiego (1748-1820)

Ryszard SawickiDział: Artykuły

Abstrakt

Erygowana po trzecim rozbiorze Polski diecezja wigierska istniała niespełna 20 lat (1799–1818). Jej pasterzami byli kolejno: bp Michał Franciszek Karpowicz i bp Jan Klemens Gołaszewski. Niestety, ich życie i dzieło oraz rola, jaką odegrali w dziejach Kościoła rzymskokatolickiego i naszej Ojczyzny, pozostają w dużej mierze mało znane. Na kształt artykułu niebagatelny wpływ wywarły kolejne etapy życia bp. Jana Klemensa Gołaszewskiego i sfery jego działalności ukazane na tle kontekstu społeczno-politycznego doby zaborów: pruskiego i rosyjskiego. Niniejszy artykuł wnosi wiele nowych, istotnych ustaleń dotyczących bp. J. Gołaszewskiego – biskupa wigierskiego i augustowskiego, czyli sejneńskiego oraz senatora Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Prezentuje także egzemplifikacyjny obraz działalności duszpasterskiej i aktywności politycznej biskupów Kościoła rzymskokatolickiego u schyłku XVIII i w początkach XIX w. Wzbogaca dotychczasową wiedzę na temat niezwykle trudnych relacji Kościoła z pruskimi, rosyjskimi i francuskimi władzami. Niestabilna i bardzo dynamicznie zmieniająca się sytuacja po-lityczna przyniosła bp. J. Gołaszewskiemu wiele trudności i rozczarowań.

Słowa kluczowe

biskup Jan Klemens Gołaszewski ; diecezja wigierska ; pokamedulski klasztor w Wigrach ; zabór pruski ; zabór rosyjski ; wojny napoleońskie ; Księstwo Warszawskie ; Królestwo Kongresowe ; historia Kościoła rzymsko-katolickiego w XVIII i XIX wieku


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie