Data publikacji : 2018-01-07

Fides et ratio - dwa porządki poznania prawdy

Piotr Ochotny



Dział: Artykuły

Abstrakt

W roku 1998 papież Jan Paweł II wydał encyklikę o relacjach między wiarą a rozumem Fides et ratio, wskazując na dwa równorzędne porządki poznania. Istnieje absolutna jedność i harmonia pomiędzy wiarą i rozumem, które są „jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Autonomia rozumu i wiary nie oznacza jednak wewnętrznej sprzeczności obu dziedzin. Obie dążą do poznania prawdy. Rozum jest naturalną władzą poznawczą człowieka. Dzięki niemu dokonuje się właściwościowe poznanie rzeczywistości. Wiara natomiast otwiera człowieka na prawdę objawioną przez Boga. Zrozumienie ich wzajemnej komplementarności pomaga uniknąć skrajnego racjonalizmu i skrajnego fideizmu.

Słowa kluczowe

prawda ; rozum ; wiara ; poznanie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autor wyrażając zgodę na opublikowanie tekstu w WSP jednocześnie wyraża zgodę „na nieograniczone i bezterminowe korzystanie przez Czasopismo z praw autorskich do tekstu, przy obowiązku
każdorazowego wskazania autora i z zachowaniem takich samych praw przez autora"


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie