Vol 4, Nr 33 (2016)

Spis treści

Artykuły

Wstęp PDF
WSP Redakcja 7
Ideał wychowawcy w procesie rozwoju cnót młodego człowieka PDF PDF (English)
Angelika Wiech 9-22
Świadomość chrzcielna studentów środowisk akademickich Warszawy i Krakowa PDF PDF (English)
Tomasz Wielebski, Mateusz Tutak 23-57
JUNGE LEUTE UND KIRCHE, KIRCHE UND JUNGE LEUTE. EIN WECHSELSEITIG PROBLEMATISCH GEWORDENES VERHÄLTNIS. EINE PASTORALTHEOLOGISCHE REFLEXION PDF PDF (English)
Ireneusz Celary 59-79
Korelacja między psychoterapią a spowiedzią PDF PDF (English)
Angelika Wiech 81-90
Sumienie - busola na czas zawirowań PDF PDF (English)
Marek Filipczuk 91-115
Fundament jakości człowieczeństwa PDF PDF (English)
Marek Filipczuk 117-137
Suffering in the life of mother Teresa of Calcutta PDF PDF (English)
Dariusz Pater 139-159
Islamofobia - strach przed terroryzmem czy zagrożenie obcą religijnością PDF PDF (English)
Aldona Maria Piwko 161-187
Abortion: A threat of modern times PDF PDF (English)
Zofia Kępińska Walczak 189-197
Professionalisation of the priest's priestly work PDF PDF (English)
Jan Kaziemierz Przybyłowski 199-214
Źródła i formy przepowiadania Słowa Bożego PDF PDF (English)
Piotr Ochotny 215-231
Otworzyć drzwi do krypty historii Kościoła PDF
Hubert Wolf 247-252
Sposób kierowania Kościołem wymaga upgrate'u PDF
Christian Marte 253-256
Zachęta dla duszpasterstwa PDF
Andreas Wollbold 257-262

Recenzje

Recenzja książki: Ireneusz Celary, Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu w latach 1981-2010, Wiedeń 2013, ss. 431. PDF
Jan Kazimierz Przybyłowski 233-240
Recenzja książki: Franciszek Głód, Odnalezienie szczęścia w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 2013, ss. 430. PDF
Jan Kazimierz Przybyłowski 241-245