Czasopismo Chrześcijaństwo-Świat-Polityka ma pomagać lepiej rozumieć, postrzeganą z chrześcijańskiej perspektywy, rzeczywistość społeczną i polityczną. Chrześcijańską tradycję pojmujemy tu w sposób dynamiczny, wciąż na nowo przybliżający orędzie Ewangelii do współczesnych warunków, z uwzględnieniem nowych problemów i pytań. Zamieszczane artykuły nie mają charakteru konfesyjnego, lecz stanowią próbę możliwie szerokiego spojrzenia na sprawy polityczne, społeczne, religijne, prawne, kulturowe czy ekonomiczne, czerpiąc inspirację z wypowiedzi Magisterium Kościoła Katolickiego, jak i innych wyznań czy nurtów chrześcijaństwa. Czasopismo powstało w 2006 roku i redagowane jest przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (więcej)

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Częstotliwość publikacji
Rocznik
ISSN:
1896-9038
DOI:
10.21697/CSP
 • BazHum
 • IC Journals Master List
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • Politologia (Political Science)
 • Filozofia (Philosophy)
 • Nauki o rodzinie (Family Studies)
 • Nauki społeczne (Social Sciences), interdyscyplinarne(Interdisciplinary)
 • Nauki teologiczne (Theological Sciences)
 • Prawo (Law)
 • Religioznawstwo (Religious Studies)
 • Socjologia (Sociology)
 • Stosunki międzynarodowe (International Relations)
MNISW 20 punktów ; 2019
Index Copernicus 69.03 ; 2018
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP