Ideologia Państwa Islamskiego

Mariusz Sulkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.14

Abstrakt


W niniejszym artykule dokonano analizy źródeł doktrynalnych islamu, tj. Koranu, sunny oraz życia i działalności Mahometa (sira) w celu ukazania m.in. idei kalifatu, dżihadu oraz stosunku muzułmanów do chrześcijan i wojny.
Poczyniona przez autora refleksja nad treściami doktrynalnymi islamu potwierdza przyjętą przez niego hipotezę, że istotę ideologii Państwa Islamskiego należy określić jako islamską pomimo tego, iż często bazuje ona jedynie na selektywnym, wręcz wybiórczym traktowaniu zarówno doktryny islamu, teologii, jak i wydarzeń historycznych związanych z islamem.


Słowa kluczowe


Państwo Islamskie; islam; Daesz; dżihad; Koran; kalifat

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Al-Mawardi (2018), Al-Ahkam as Sultaniyyah. The Laws of islamic Governance, London.

Al-Bukhari, 4.56.22 (hadis 2818) (1997), The Translation of the Meanings of Sahih

Al-Bukhari Arabic-English, Volume 4 Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan, DARUSSALAM, Riyadh.

Alshech E. (2014), The Doctrinal Crisis within the Salafi-Jihadi Ranks and the Emergence of Neo-Takfirism. A Historical and Doctrinal Analysis, „Islamic Law and Socjety” nr 21.

Bäcker R. (2003), Islam: między fundamentalizmem a totalitaryzmem, w: Bäcker R., Kitab S. (red.), Islam a świat, Wyd. Mado, Toruń.

Berman P. (2007), Terror i liberalizm, Pruszyński i S-ka, Warszawa.

Black A. (2011), The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Bonner M. (2006), Jihad in islamic history. Doctrines and Practice, Princeton University Press, Princeton.

Brooke S. (2011), The near and far enemy debate, w: Moghadam A., Fishman B. (red.), Fault Lines in Global Jihad: Organizational, Strategic, and Ideological Fissures, Routledge,

New York.

Bunzel C. (2015), From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, Analysis Paper, No. 19.

Cooper B. (2004), New Political Religions, or An Analysis of Modern Terrorism, University of Missouri Press.

Danecki J. (1991), Polityczne funkcje islamu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Danecki J. (2007), Podstawowe wiadomości o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.

El-Badawy E., Comerford M., Welby P. (2017), Inside the Jihadi Mind. Understanding Ideology and Propaganda, Tony Blair Institute for Global Change, London,

https://institute.global/sites/default/files/inline-files/IGC_Inside%20Jihadi%20

Mind_18.08.17.pdf

Sahih Muslim (2007), English Translation of Sahih Muslim, Volume 7 Compiled by: Imâm Abul Hussain Muslim bin al-Hajjaj, Darussalam, Riyadh 2007, Book 52, The Book Of

Tribulations And The Portents Of The Hours, hadis 2897.

Gaudefroy-Demombynes M. (1988), Narodziny islamu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Hanne O., Flichy de La Neuville T. (2015), Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Dialog, Warszawa.

Hassan M. H. (2017), The Danger of Takfir (Excommunication): Exposing IS’ Takfiri Ideology, Counter Terrorist Trends and Analyses, Volume 9, Issue 4.

Ishaq I. (2016), The life of Muhammad: a translation of Isḥāq’s Sīrat rasūl Allāh with introduction and notes by A. Guillaume, Oxford University Press, Karachi.

Koopmans R. (2015), Fundamentalism and out-group hostility. Muslim immigrants and Christian natives in Western Europe, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, Vol. 41, No. 1.

Koran, tł. Bielawski J., PIW, Warszawa.

Kościelniak K. (2006), Sunna, hadisy i tradycja. Wstęp do tradycji muzułmańskiej, Wydawnictwo UNUM, Kraków.

Lia B. (2015), Understanding Jihadi Proto-States, „Perspectives on terrorism” vol. 9, issue 4.

Majewski J., Strzelczyk G. (2005), Dogmatyka Tom 1. Wprowadzenie do teologii dogmatycznej. Traktat o Jezusie Chrystusie, Więź, Warszawa.

MEMRI – The Middle East Media Research Institute, Al-Azhar: The Islamic State (ISIS) Is A Terrorist Organization, But It Must Not Be Accused Of Heresy, 21.12.2014,

https://www.memri.org/reports/al-azhar-islamic-state-isis-terrorist-organization

-it-must-not-be-accused-heresy

Muzułmanie potępiają dżihad. „PI jest wrogiem ludzkości”, http://www.dw.com/pl/

muzu%C5%82manie-pot%C4%99piaj%C4%85-d%C5%BCihad-pi-jest-wrogiemludzko%C5%9Bci/a-18541495

Nacos B. L. (2016), Terrorism and Counterterrorism, Routledge, New York.

Open Letter to Dr. Ibrahim Awwad Al-Badri, alias ‘Abu Bakr Al-Baghdadi’ and to the fighters and followers of the self-declared ‘Islamic State’, 24th Dhul-Qi’da 1435 AH /

th September 2014 CE, http://www.lettertobaghdadi.com/pdf/Booklet-English.pdf

Peters R. (2005), Jihad in classical and modern islam, second edition, Markus Wiener Publishers, Princeton.

Qutb S. (2006), Milestones (Ma’alim fi’l-tareeq), Maktabah Booksellers and Publishers, Birningham.

Qutb S. (1997), Milestones, The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari ArabicEnglish, Volume 4 Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan, DARUSSALAM, Riyadh.

Robinson Ch. F. (red.) 2010, The New Cambridge History of Islam, Volume 1, The Formation of the Islamic World Sixth to Eleventh Centuries, Cambrigde University Press, Cambridge.

Sadowski M. (2014), Naskh – metoda usuwania sprzeczności w prawie islamu, Wrocławskie Studia Erazmiańskie, zeszyt VIII, Wrocław.

Sadowski M. (2013), Dżihad – święta wojna w islamie, „Przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego” nr 8.

The Quranic Arabic Corpus,

http://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=kfr

Transcript: President Obama’s Speech on Combating ISIS and Terrorism, 11.09.2014, CNN.

com, http://edition.cnn.com/2014/09/10/politics/transcript-obama-syria-isis-speech/

index.html?hpt=po_c1

Wagemakers J. (2015), The Concept of Bay‘a in the Islamic State’s Ideology, „Perspectives on Terrorism” Volume 9, Issue 4.

Wansbrough J. (2004), Quranic studies. Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Prometheus Book, New York.