O wyjątkowości Zagłady Żydów

Stanisław Krajewski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.02

Abstrakt


Wskazywanie na wyjątkowość Zagłady Żydów jest mało uzasadnione
jej obiektywnymi właściwościami, bo można je spotkać i w innych masowych mordach. Teza o wyjątkowości Zagłady jest w gruncie rzeczy założeniem, jednak założeniem – w powszechnym odczuciu – uzasadnionym. Można to wyjaśnić przez wskazanie na to, że mordując Żydów, Hitler chciał pognębić biblijnego Boga, którego widzialnym znakiem jest naród wybrany. Ponieważ z tej perspektywy Żydzi są nieporównywalni, ich zagłada może być postrzegana jako nieporównywalna.


Słowa kluczowe


Zagłada Żydów, Holokaust, Szoa, Lud Izraela, wybranie Żydów, II wojna światowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Długosz J. (1974), Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. VII–VIII, PWN, Warszawa. Za: pl.wikipedia.org/wiki/Jaćwingowie.

Grosfeld J. (2003), Czekanie na Mesjasza, WAM, Kraków.

Szałamow W. (2010), Opowiadania kołymskie, Rebis, Poznań.