Data publikacji : 2019-01-24

Laickie „sakralizacje” prawa stanowionego

o. Jacek SalijDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł wychodzi od spostrzeżenia, że już w antyku dostrzegano, że
prawo znaczy więcej niż prawo stanowione, które ze swej istotny ulega zmianom, podczas, gdy prawo w sensie tego, co prawe „trwa zawsze i jest niezmienne”. Autor, ukazując odkrycie prawa naturalnego jako kluczowy etap w procesie sekularyzacji prawa, dowodzi, że wraz z pozytywizmem prawnym, dzisiaj ponownie zyskującym popularność, zachodzi proces swoistej desekularyzacji prawa. W jego ramach próbuje się prawom stanowionym przez ludzi nadać na nowo znamiona w istocie
„boskie”, co rodzić może totalitarne zagrożenie ze strony demokracji.

Słowa kluczowe

prawo ; prawo naturalne ; sakralizacja prawa ; laicyzm ; prawo pozytywne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie