Społeczeństwo obywatelskie w czasach kryzysu

Marek Safjan

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2018.22.1.04

Abstrakt


Artykuł przedstawia rozważania autora dotyczące społeczeństwa obywatelskiego. Autor omawia genezę idei społeczeństwa obywatelskiego, ściśle związanego z koncepcją popperowską społeczeństwa otwartego (open society), a następnie przedstawia zależność pomiędzy społeczeństwem obywatelskim i wpływem, jakie ma na nie system demokratyczny, aby w efekcie określić wzajemne relacje pomiędzy nimi. Jako metodę badawczą autor przyjął analizę tzw. czynników blokujących sprawne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, w zależności od relacji z określonym systemem społecznym, ustrojowym bądź też ponadnarodowym.


Słowa kluczowe


Społeczeństwo obywatelskie; open society; Karl Popper; demokracja; społeczeństwo dialogu; państwo prawa; system instytucjonalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerczyk I. (2016), Społeczeństwo obywatelskie w myśli społecznej Jana Pawła II i Vaclava Havla, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Böckenförde E.-W. (2005), Conditions for European Solidarity, Central European University Press.

Cammaerts B. (2006), The Convention on the future of Europe: Civil society and the Use of the Internet in European Decision-making Process, European Integration, Tom 28, Numer 3.

Grosfeld J. (2016), Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów, Wyd. Św. Wojciecha, Poznań.

Havel V. (2011), Siła bezsilnych i inne eseje. Wybór tekstów Andrzej S. Jagodziński, Warszawa.

Imiołczyk B., Regulski J. (2007), Samorządność i demokracja lokalna, Raport Konwersatorium Doświadczenia i Przyszłość, nr 2/2007, Warszawa, 11.2007 r.

Jan Paweł II (1991), Encyklika Centesimus annus (W setną rocznicę encykliki Leona XII «Rerum novarum»), 1.05.1991.

Kelsen H. (1967), Pure Theory of Law, Berkely.

Kołakowski L. (1989), Główne nurty marksizmu, t. III, Rozkład, wyd. Krąg-Pokolenie.

Kramer L. (2013), The EU, access to environmental information and the open society, „RA Forum”, grudzień 2013 r., tom 14, numer 4.

Krasnowolski A. (2014), Społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2014, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/

senatopracowania/58/plik/ot-_627_internet.pdf.

Kurczewska J., Staszyńska K., Bajor H. (1993), Blokady społeczeństwa obywatelskiego: czyli słabe społeczeństwo obywatelskie i słabe państwo, w: Rychard A., Fedorowicz M.

(red.), Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia, Warszawa, Wyd. IFiS PAN.

Osiatyński W. (2004), Rzeczpospolita obywateli, Warszawa.

Popper K. (1986), The Open Society and Its Enemies, vol. I, Londyn, Nowy York 1986.

Safjan M. (2007), Wyzwania dla Państwa Prawa, Wolters Kluwer, Warszawa.

Sasinowski H. (2012), Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w budowie demokracji, „Economy and Management ” 1/2012.

Tischner J. (1992), Etyka solidarności, Kraków