Data publikacji : 2019-01-24

Społeczeństwo obywatelskie w czasach kryzysu

Marek SafjanDział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł przedstawia rozważania autora dotyczące społeczeństwa obywatelskiego. Autor omawia genezę idei społeczeństwa obywatelskiego, ściśle związanego z koncepcją popperowską społeczeństwa otwartego (open society), a następnie przedstawia zależność pomiędzy społeczeństwem obywatelskim i wpływem, jakie ma na nie system demokratyczny, aby w efekcie określić wzajemne relacje pomiędzy nimi. Jako metodę badawczą autor przyjął analizę tzw. czynników blokujących sprawne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego, w zależności od relacji z określonym systemem społecznym, ustrojowym bądź też ponadnarodowym.

Słowa kluczowe

Społeczeństwo obywatelskie ; open society ; Karl Popper ; demokracja ; społeczeństwo dialogu ; państwo prawa ; system instytucjonalny


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy udzielają licencji wydawniczej na publikację artykułu


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie