Ecclesial Politology: in Search of an Adequate Perspective of Viewing the Church in Political Studies

Tadeusz SDS Jarosz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/CSP.2019.23.1.04

Abstrakt


Transformations in the theoretical and methodological inventory of political science define the framework of reflections on the present state of studies on the institutionality of the Church. Analyses revealing the insufficiency of approaches proposed so far confirm the need for a more adequate perspective of research into its individual aspects. This perspective is created by the normative theological and philosophical content which defines the extent component of the concept of Church. Empirically derived descriptions of the individual elements making up this concept, on the other hand, performed within the domain of social sciences, add precision to its definition content-wise. A skillful combination of the two aspects of the concept of Church offers a more in-depth insight into the functioning of ecclesial institutions by emphasizing the supernatural element as a component of the social and political process.


Słowa kluczowe


ecclesial politology, Catholic Church, political science of religion, non-economic pressure group, political process

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baniak J. (2010), Wprowadzenie: Wizerunek własny Kościoła katolickiego i w wyobrażeniach katolików świeckich, in: id. (ed.), Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce: Problemy dialogu i współistnienia, WNNS UAM Poznań, 7 -16.

Bronk A. (2003), Podstawy nauk o religii, Towarzystwo Naukowe KUL Lublin.

Fabrizio J. (2001), Evolving into morality politics: U. S. catholic Bishops’ statements on U. S. politics from 1792 to the present in Mooney Ch. Z., (ed.), The Public Clash of Private Values: The Politics of Moral Policy, Chatham House Publishers New York London; 73 – 90.

Hajduk Z. (2001), Ogólna metodologia nauk, Redakcja Wydawnictw KUL Lublin

Hayens J. (2013), An Introduction to International Relations and Religion, 2 ed., Pearson, London.

Jabłoński A. W., Czym jest teoria w politologii? Teoria polityki: między nauka a interpretacją, http://wnpid.amu.edu.pl/attachments/787_Prof.%20Jablonski%20-%20referat.pdf, accessed: 12.10. 2015, pp. 15-18.

Jakubowski W., Zamęcki Ł. (2013), Status teoretyczny nauk o polityce. Głos w dyskusji na marginesie II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne 2(35)2013, 113 – 130.

Jarosz T. (2013), Public relations w dyplomacji Stolicy Apostolskiej, Wydawnictwo WDiNP UW Warszawa.

Krauz-Mozer B., Czym jest teoria w politologii? Teoretyzowanie w politologii u progu XXI wieku, http://wnpid.amu.edu.pl/attachments/787_Prof.%20Krauz-Mozer%20-%20referat.pdf, accessed: 12.10.2015.

Królikowska A. (2010), Jakie jest miejsce laikatu w Kościele katolickim? in: J. Baniak (ed.) Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce: Problemy dialogu i współistnienia, Wydawnictwo Naukowe Nauk Społecznych UAM Poznań, 65 – 80.

Marczewska-Rytko M. (2010), Religia i polityka w globalizującym się świecie, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Mooney Ch. Z. (2001), The Public Clash of Private Values, in: id. (ed.) The Public Clash of Private values: The Politics of Moral Policy, Chatham House Publishers New York London, 3 -18.

Ratzinger J. (2004), Demokratyzacja Kościoła? w: tenże, H. Maier, Demokracja w Kościele: możliwości i ograniczenia, tł. Magdalena Labiś, Wydawnictwo Salwator Kraków, 7 – 62.

Ven van der J. A. (1996) Ecclesiology in Context, William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids Cambridge.

Zenderowski R. (2014), Religia w teorii stosunków międzynarodowych, in: P. Burgoński, M. Gierycz, (ed.) Religia i polityka: zarys problematyki, Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa, 546-574.