Nr 23 (2019)

Politologia religii

Spis treści

Artykuły

From Editors PDF (English)
Piotr Mazurkiewicz 3-5
What Should a Political Scientist Know About Religion? PDF (English)
Piotr Mazurkiewicz 11-30
Can Interdisciplinarity Be Overcome in the Political Science of Religion? PDF (English)
Krzysztof Gładkowski 31-40
Overcoming Reductionism. On „In-depth” Systems Analysis in the Political Science of Religion PDF (English)
Michał Gierycz 41-65
Ecclesial Politology: in Search of an Adequate Perspective of Viewing the Church in Political Studies PDF (English)
Tadeusz SDS Jarosz 66-82
The 2016-2063 Sexual and Reproductive Health and Reproductive Rights Neo-Colonizing Plan for Africa PDF (English)
Marguerite Peeters 85-100
O nadziei PDF
Chantal Delsol 101-107
Der theologische Antichiliasmus PDF (English)
Joachim Wedel 108-121
The changing context of Jews in American Politics – 1930s to the Trump Era PDF (English)
Fred Lazin 122-133
René Girarda teoria mimetyczna. Między religią a polityką PDF
Adam Romejko 134-148

Recenzje i omówienia

25 Years of Politology of Religion PDF (English)
Miroljub Jevtić 151-158
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej. Ryga 4-5 października 2018 r. PDF
Joanna Kulska 159-163
Paradoksy współczesnych Europejczyków. Recenzja książki Chantal Delsol pt. "Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?" PDF
Michał Kmieć 164-168