W obronie umiarkowanego abolicjonizmu

Andrzej Szostek MIC

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2015.19.2.03

Abstrakt


Ks. Andrzej Szostek MIC w artykule W obronie umiarkowanego abolicjonizmu broni tezy, iż nauczanie Kościoła w sprawie kary śmierci określić można mianem umiarkowanego abolicjonizmu. Jego zdaniem, podejście to zakłada, iż kara śmierci jest moralnie naganna, choć mogą istnieć pewne sytuacje, w których jest ona usprawiedliwiona do czasu. W tym sensie wyjątkowa akceptacja kary śmierci stanowi zadanie dla społeczeństwa (władz państwa), aby podjąć wysiłek do przekroczenia tej nienormalnej sytuacji w kierunku normalności, czyli całkowitego usunięcia kary śmierci.

Słowa kluczowe


kara śmierci; abolicjonizm; Kościół katolicki; katechizm

Pełny tekst:

PDF