Vol 19, Nr 2 (2015)

O karze śmierci

Spis treści

Artykuły

Od redakcji PDF
Michał Gierycz 3-4
Śmierć za śmierć? PDF
Jan Grosfeld 6-9
Kościół wobec kary śmierci PDF
Jacek Salij OP 10-16
W obronie umiarkowanego abolicjonizmu PDF
Andrzej Szostek MIC 17-27
Dylematy kary śmierci na antropologicznym tle PDF
Zbigniew Stawrowski 28-42
Kara śmierci – refleksje prawne z perspektywy chrześcijańskiej PDF
Andrzej Zoll 43-46