Kara śmierci – refleksje prawne z perspektywy chrześcijańskiej

Andrzej Zoll

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/csp.2015.19.2.05

Abstrakt


W artykule Kara śmierci – refleksje prawne z perspektywy chrześcijańskiej Andrzej Zoll podejmuje dyskusję z ukazywaniem obrony koniecznej oraz odstraszania jako argumentów za utrzymaniem kary śmierci za zabójstwo w prawie karnym. W toku swojej analizy wskazuje również, iż kara śmierci, w perspektywie chrześcijańskiej, nie może być zasadnie traktowana jako kara.

Słowa kluczowe


kara śmierci; prawo; odstraszanie; obrona konieczna; chrześcijaństwo

Pełny tekst:

PDF