Aktualny numer

Collectanea Theologica jest naukowym kwartalnikiem teologów polskich, indeksowanym w bazie Scopus. Na jego łamach są publikowane prace naukowe z zakresu teologii pozytywnej i teologii spekulatywnej. Ważną część stanowią biuletyny (biblijny, teologicznomoralny, misjologiczno-religioznawczy, socjologii religii i polonijny) poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom ze wskazanych dziedzin teologii. Na łamach czasopisma ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje.

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0137-6985
eISSN:
2720-1481
DOI:
10.21697/CT

ROAD

Licencja CC

 • Scopus
 • BazHum
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • DOAJ - Directory of Open Access Journals
 • EBSCO Academic Search Ultimate
 • PKP - Public Knowledge Project
Dyscypliny:
 • RELIGION
 • PHILOSOPHY
 • CULTURAL STUDIES
 • HISTORY
 • HUMANITIES
 • MULTIDISCIPLINARY
SNIP 0.571 ; 2022
CiteScore 0.3 ; 2022
SJR 0.282 ; 2022
MEiN 140 punktów; 2023
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP