Collectanea Theologica jest kwartalnikiem naukowym teologów polskich, indeksowanym w bazie Scopus. Na jego łamach są publikowane prace naukowe z zakresu teologii pozytywnej i teologii spekulatywnej. Ważną część stanowią biuletyny (biblijny, teologicznomoralny, misjologiczno-religioznawczy, socjologii religii i polonijny) poświęcone aktualnym tematom i wydarzeniom ze wskazanych dziedzin teologii. Na łamach czasopisma ukazują się również sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowych oraz recenzje.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ISSN:
0137-6985
eISSN:
2720-1481
DOI:
10.21697/CT

ROAD

Licencja CC

  • BazHum
  • Scopus
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
  • DOAJ
  • PHILOSOPHY
  • CULTURAL STUDIES
  • HISTORY
  • HUMANITIES
  • MULTIDISCIPLINARY
  • RELIGION
SNIP 1.284 ; 2021
CiteScore 0.3 ; 2021
SJR 0.204 ; 2021
MEiN 100 punktów; 2021
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP