Data publikacji : 2018-01-05

Ks. prof. Aleksy Klawek i początki Biblii Poznańskiej

Zdzisław J. KaperaDział: Artykuły

Abstrakt

The Rev. Prof. Aleksy Klawek (1890-1969) was a great Polish Old Testament
scholar who can certainly also be called a great Hebrew scholar.
His dream was to create a modern translation of the Bible directly from
Hebrew, Aramaic and Greek, and Poland had long been in need of one, as
Wujek’s translation of 1597 was outdated and not easy to understand. But
it took Klawek years before he decided to present his first fragmentary
translations; this happened in the late 1930s and 1940s. It is not clear why
Klawek did not join the team of translators of the so-called “Tyniec Bible”,
now known as the “Millennium Bible”, in 1959, but being aware of the weakness of Father Augustyn Jankowski’s translating team, Klawek formed
his own team before the publication of the “Millennium Bible” composed
mostly of his former Ph.D. students. In the end, we did not receive a modern
translation of the Bible from Klawek’s hands as he died in 1969. His idea
was put into practice under the editorship of his pupil Michał Peter and
Marian Wolniewicz. As Klawek’s translations of Psalms, Song of Songs and
Daniel remained unfinished, all that the editors could do was to gratefully
acknowledge Klawek’s initiative. The new “Poznań Bible”, which appeared
in the years 1974-1976, is much prized for its quality (clarity and accuracy)
and its extensive commentaries.

Słowa kluczowe

Biblia Poznańska ; Biblia Tysiąclecia ; konferencje biblistów polskich ; tłumaczenia Biblii ; Augustyn Jankowski ; Aleksy Klawek ; Michał Peter ; Marian Wolniewicz


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie