Vol 87, Nr 2 (2017)

Spis treści

Artykuły

Ks. prof. Aleksy Klawek i początki Biblii Poznańskiej PDF
Zdzisław J. Kapera 5-36
Czy możliwe było odkupienie człowieka bez śmierci krzyżowej Jezusa? PDF
Rafał Kazimierz Wilk 37-63
Wychowawcza funkcja Kościoła w dobie ponowoczesności PDF
Marek Filipczuk 65-94
Katechizm narzędziem katechezy – bogactwo tradycji wobec wyzwań współczesności PDF
Wojciech Osial 95-114
Szaleństwo chrześcijaństwa: teologia i świadectwo PDF
Andrzej F. Dziuba 115-126
Wizja męczeństwa w zeznaniach Marianny Popiełuszko w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki PDF
Milena Kindziuk 127-148

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn teologicznomoralny PDF
Józef Zabielski (ed.) 149-173
Biuletyn teologii laikatu PDF
Czesław Parzyszek (ed.) 175-188
Biuletyn polonijny PDF
Eugeniusz Sakowicz (ed.) 189-234
Rabin dr Byron L. Sherwin (18 II 1946 – 22 V 2015) PDF
Waldemar Chrostowski 235-241

Recenzje

Isaac KALIMI, Starożytny historyk izraelski. Studium o Kronikarzu, jego epoce, miejscu działalności i dziele, przekł. z angielskiego Małgorzata Wiertlewska, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2016, ss. 215. PDF
Waldemar Chrostowski 243-247
Tomasz TWARDZIŁOWSKI, Ekologiczna hermeneutyka Biblii. Cele, rezultaty, zastosowania, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2016, ss. 225. PDF
Krzysztof Bardski 248-250
Zurab KAKACHISHVILI, Świadkowie Chrystusa w Gruzji od IV do X wieku, Wydawnictwo Editions Spotkania, Warszawa 2016, ss. 304. PDF
Magdalena Słoniowska 251-253
Jarosław KUPCZAK OP, Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006, Wydawnictwo „Znak”, ss. 344. PDF
Bolesław A. Dullek, Dorota Czakon-Tralski 253-256
Joseph RATZINGER, Głód Boga. Kazania z Pentling, przekł. Paweł Kaźmierczak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 168. PDF
Waldemar Chrostowski 256-260