Data publikacji : 2018-01-05

Katechizm narzędziem katechezy – bogactwo tradycji wobec wyzwań współczesności

Wojciech OsialDział: Artykuły

Abstrakt

The article is an attempt to show the most important questions concerning
the use of catechism in contemporary catechesis. Special attention is
focused on the necessity of catechism in religious education, but the author
also describes the difficulties related to the teaching of this catechism. This
theme is first analyzed in the light of history and catechetical documents.
The first part of the reflection is a historical review of catechism contained
in catechesis. In the second part the author analyzes the most important documents for catechesis and searches in them contents about the problem
of catechism in catechesis: the General Catechetical Directory of 1971, the
Apostolic Exhortation Catechesi tradendae of 1979, the General Directory
for Catechesis of 1997 and the Directory for Catechesis of the Catholic
Church in Poland of 2001. In the third part one finds the analyses of the
most important problems concerning the use of catechism in the practice
of catechesis. The following challenges of the new evangelization are pointed
out: a crisis of the faith and a problem concerning the knowledge of
Christian doctrine, tension between the knowledge of faith and the attitude
of faith, and refusal to memorize the catechism formulas.

Słowa kluczowe

wiara chrześcijańska ; katecheza ; katechizm ; dokumenty Kościoła katolickiego


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie