Data publikacji : 2018-07-23

Aluzje z Księgi Sofoniasza w Nowym Testamencie?

Dariusz KoteckiDział: Artykuły

Abstrakt

In the New Testament there are no citations from the Book of Zephaniah.
There are only allusions which are understood as references to another work
of literature thanks to which a given text uses the content of other literature
to a greater or lesser extent as a way of expressing its own content. The
author of the article analyses the following allusions: to Zep 1:3 in Mt 13:41; to
Zep 3:8 in Rev 16:1; to Zep 3:13 in Rev 14:5 and to Zep 3,15 in Jn 1:49, asking
about their importance and weight. He comes to the conclusion that some
of them are very probable (e.g. Zep 1:3 in Mt 13:41; Zep 3:13 in Rev 14:5 or
Zep 3,15 in Jn 1:49) and others should be viewed as the echo of prophetic
texts (e.g. Zep 3:8 in Rev 16:1). However, in all cases we can observe the
reinterpretation of the Book of Zephaniah in a new Christological (Zep 1:3
in Mt 13:41; Zep 3,15 in Jn 1:49), ecclesiological (Zep 3:13 in Rev 14:5) or
theological (Zep 3:8 in Rev 16:1) context.

Słowa kluczowe

Sofoniasz ; aluzja ; użycie Starego Testamentu w Nowym Testamencie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie