Vol 87, Nr 4 (2017)

Spis treści

Artykuły

Kontekst historyczny, społeczny i religijny nauczania proroka Sofoniasza PDF
Waldemar Chrostowski 5-35
Obce narody w Księdze Sofoniasza (So 2,4-15) PDF
Sławomir Stasiak 37-74
Motyw Dnia Pańskiego w Księdze Sofoniasza na tle mesjańskiej radości w So 3,14-17 PDF
Arnold Zawadzki 75-90
Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18 PDF
Wojciech Węgrzyniak 91-105
Aluzje z Księgi Sofoniasza w Nowym Testamencie? PDF
Dariusz Kotecki 107-124
Księga Sofoniasza w Qumran PDF
Marek Parchem 125-150
Wersja aramejska Księgi Sofoniasza PDF
Anna Kuśmirek 151-172
Troska Chrystusa o grzeszny Kościół w Komentarzu do Księgi Sofoniasza św. Hieronima PDF
Krzysztof Bardski 173-190

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn katechetyczny PDF
Rafał Bednarczyk (ed.) 191-202
Biuletyn polonijny PDF
Eugeniusz Sakowicz (ed.) 203-239

Recenzje

Barbara STRZAŁKOWSKA, Księga Przysłów 1–9 w Septuagincie. Analiza „dodatków” i „braków” w zestawieniu z Tekstem Masoreckim w świetle starożytnych świadectw tekstualnych, Rozprawy i Studia Biblijne 48, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2017, ss. 662. PDF
Marek Parchem 241-245
Bill T. ARNOLD, Brent A. STRAWN (red.), The World around the Old Testament. The People and Places of the Ancient Near East, Baker Academic, Grand Rapids, MI 2016, ss. XXVIII + 531. PDF
Waldemar Chrostowski 245-251
Beata ZBARACHEWICZ, Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ss. 626. PDF
Waldemar Chrostowski 251-256
Georg RATZINGER, Roger ZÖRB (Hrsg.), Zum 90. Geburtstag FESTSCHRIFT der Gesellschaft zur Förderung christlicher Verantwortung e.V. für den Heiligen Vater em. BENEDIKT XVI. 16. April 2017, Deiningen 2017, ss. 368. PDF
Jerzy Machnacz 256-261
Ks. Marcin SKŁADANOWSKI, Etyka ekumeniczna w warunkach globalizacji. Główne rysy refleksji etycznej i działalności społecznej Światowej Rady Kościołów. Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 221. PDF
Andrzej F. Dziuba 261-265
H. J. A. SIRE, The Knights of Malta. A Modern Resurrection. Third Millennium, Publishing, London 2016, ss. X + 340. PDF
Andrzej F. Dziuba 265-269