Data publikacji : 2018-11-22

Główne tematy teologiczne Drugiego Listu św. Piotra

Franciszek MickiewiczDział: Artykuły

Abstrakt

The author of the Second Letter of St Peter wrote at a time when there
were false prophets and teachers among Christians, whose erroneous learning
seemed very attractive to many, and therefore became a serious threat
to the young Church. Because of their strong influence and the danger that
many who were unstable in faith and morals would follow their example,
Peter sharply denounced their teaching and scandalous conduct. Above all,
however, he wrote his letter to remind Christians of the apostolic teachings they once gave them. This article presents the main theological topics that
are the content of the teaching of the author of the Second Letter of St
Peter: the divine authority of Jesus Christ (Christology), the salvific will
of God and Jesus Christ (soteriology), the promise of the Lord’s second
coming (eschatology), the authority of the Holy Scriptures and its proper
interpretation, and moral life based on the Gospel.

Słowa kluczowe

Drugi List św. Piotra ; chrystologia ; soteriologia ; eschatologia ; autorytet Pisma Świętego ; życie moralne chrześcijan


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Mickiewicz, F. (2018). Główne tematy teologiczne Drugiego Listu św. Piotra. Collectanea Theologica, 88(1), 23-42. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.1.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie