Vol 88, Nr 1 (2018)

Spis treści

Artykuły

Rozumna służba a odnowiony umysł w świetle Rz 12,1-2 PDF
Zdzisław Żywica 5-21
Główne tematy teologiczne Drugiego Listu św. Piotra PDF
Franciszek Mickiewicz 23-42
Małżeństwa mieszane i jak sobie w nich radzić według „tablicy małżeńskiej” 1P 3,1-7. Za czy przeciw tradycji Pawłowej? PDF
Anna Rambiert-Kwaśniewska 43-71
Zamieszkanie Słowa Wcielonego PDF
Kazimierz Pierzchała 73-89
Biblia i nauka. Siedem refleksji inspirowanych myślą ks. Michała Hellera PDF
Marcin Majewski 91-139
Wychowanie moralne w kontekście przemian cywilizacyjnych PDF
Marek Filipczuk 141-171

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn biblijny PDF
Barbara Strzałkowska (red.) 173-192
Biuletyn teologicznomoralny PDF
Józef Zabielski (red.) 193-221
Biuletyn teologii laikatu PDF
Czesław Parzyszek (red.) 223-237

Recenzje

Lester L. GRABBE, Ancient Israel. What Do We Know and How Do We Know It?, Bloomsbury T&T Clark, London 2017, ss. XXII + 365. PDF
Waldemar Chrostowski 239-244
Tadeusz ORACKI, Studenci i profesorowie z Prus Krzyżackich, Książęcych i Warmii na Uniwersytecie Krakowskim od XIV do XVIII wieku (Diecezje: pomezańska, sambijska i warmińska), Scientia et Veritas, Gdańsk 2018, ss. 295. PDF
Waldemar Chrostowski 244-247
Ks. Rafał BEDNARCZYK, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, ss. 623. PDF
Andrzej F. Dziuba 247-250
Bertrand Galimard FlLAVIGNY, Joannici. Historia Zakonu Maltańskiego, tłum. Artur Foryt, Wydawnictwo Astra, Kraków 2017, ss. 368. PDF
Andrzej F. Dziuba 251-254