Data publikacji : 2018-11-22

Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji

Krzysztof PilarczykDział: Artykuły

Abstrakt

The establishment of the Polish Center of Syndonology in Krakow in
2017, which is the delegation of the International Center of Syndonology in
Turin, inspired the author to reflect on the Polish research on the Shroud
of Turin. The article presents three generations of Polish syndonologists: major investigators of the shroud from the second half of the twentieth
century and co-founders of the Syndonological Study in Krakow, created
at the Polish Theological Society in 1981, and (3) the shroud researchers in
the 21st century cooperating with the Polish Center of Syndonology. Their
main research and educational achievements as well as participation in
international fora were pointed out. The article is supplemented by Polish
syndonological bibliography.

Słowa kluczowe

całun turyński ; syndonologia ; historia chrześcijaństwa ; relikwie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Pilarczyk, K. (2018). Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji. Collectanea Theologica, 88(2), 17-63. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie