Vol 88, Nr 2 (2018)

Spis treści

Artykuły

Nowe życie uczniów Jezusa w Ewangelii Jana PDF
Dawid Ledwoń 5-16
Polscy syndonolodzy. Z dziejów badań Całunu Turyńskiego i ich popularyzacji PDF
Krzysztof Pilarczyk 17-63
Czy chrześcijanin musi być kreacjonistą młodej Ziemi? PDF
Michał Chaberek 65-80
Rola Kościoła w europejskim kryzysie pokoju według Josepha Ratzingera PDF
Adriana Pogoda-Kołodziejak 81-92
Woda święcona (pobłogosławiona) jako wyraz powszechnego kapłaństwa wiernych PDF
Grzegorz Bachanek 93-111

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn biblijny PDF
Barbara Strzałkowska (red.) 113-158
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy PDF
Eugeniusz Sakowicz (red.) 159-193
Biuletyn teologii laikatu PDF
Czesław Parzyszek (red.) 195-204

Recenzje

PATRIARCHA BECHARA RAI w rozmowie z Isabelle DILLMANN, W sercu chaosu. Dramat chrześcijan na Bliskim Wschodzie, tłum. Sylwia Filipowicz, Seria „Wyobraźnia Dialogu” nr 9, Święty Wojciech, Poznań 2017, ss. 207. PDF
Waldemar Chrostowski 205-214
PAPIEŻ FRANCISZEK, Dominique WOLTON, Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, tłum. Marek Chojnacki, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 431. PDF
Waldemar Chrostowski 214-223