Data publikacji : 2019-04-16

Metafory zwierzęce w Błogosławieństwie Jakuba (Rdz 49, 1-28)

Anna Maria WajdaDział: Artykuły

Abstrakt

The relatively numerous references to animals in the blessing of Jacob
(Gen 49: 1-28) show that the biblical author had a broad knowledge of nature.
According to the current classification of living organisms and method of
research used by modern zoology, it is stated that these observations do
not have the characteristics of scientific research. In spite of this, they are
the evidence of the clear-sighted observation of animals, which is reflected
not only in the knowledge of the appearance of individual species, but also
of specific behaviours related to their way of life. It concerns not only domestic
animals, like the ass (cf. Gen 49: 14), but also wild representatives
of the fauna. References concerning the latter apply to the species perceived
as highly dangerous to man and domestic animals, that is the lion
(cf. Gen 49: 9), snake (cf. Gen 49: 17) or wolf (cf. Gen 49: 27). Amongst
the animals mentioned in the blessing of Jacob one can also distinguish
those which aroused admiration because of their appearance, such as the
doe (cf. Gen 49: 21). At the same time, it is essential to emphasise the fact
that the wealth of animal metaphors is just a tool used to translate “God’s
address” into human language.

Słowa kluczowe

błogosławieństwo Jakuba ; metafory zwierzęce ; lew ; osioł ; wąż ; łania ; wilk


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie