Vol 88, Nr 4 (2018)

Spis treści

Artykuły

Patriarchowie Izraela – postacie historyczne, legendarne czy eponimy? PDF
Waldemar Chrostowski 5-33
Abraham versus Jakub PDF
Janusz Lemański 35-51
Metafory zwierzęce w Błogosławieństwie Jakuba (Rdz 49, 1-28) PDF
Anna Maria Wajda 53-73
Abraham w Pochwale Ojców (Syr 44,19-21) PDF
Andrzej Piwowar 75-123
Dlaczego List do Hebrajczyków przypomina o pragnieniach patriarchów? PDF
Artur Malina 125-138
Księga Rodzaju 12–50 w Qumran: interpretacja opowiadań o patriarchach w wybranych tekstach z Pustyni Judzkiej PDF
Marek Parchem 139-162
Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) w interpretacji targumicznej PDF
Anna Kuśmirek 163-190
Motyw drabiny Jakubowej (Rdz 28,10-22) w starożytnej symbolice zachodniego chrześcijaństwa PDF
Krzysztof Bardski 191-201

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn biblijny PDF
Barbara Strzałkowska (red.) 203-210
Biuletyn teologii laikatu PDF
Czesław Parzyszek (red.) 211-220

Recenzje

David J. SHEPHERD, Christopher J. H. WRIGHT, Ezra and Nehemiah, The Two Horizons Old Testament Commentary, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan 2018, ss. X + 243. PDF
Waldemar Chrostowski 221-224
Ks. Roman BARTNICKI, Jezus w drodze do śmierci i zmartwycbwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 606. PDF
Waldemar Chrostowski 225-229
Waldemar CHROSTOWSKI, Kiedy Bóg płacze… oraz inne studia, Rozprawy i Studia Biblijne 50, Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2018, ss. 625. PDF
Andrzej F. Dziuba 230-233
Ks. Marek TATAR, Elementy duchowości ekumenicznej. The Elements of Ecumenical Spirituality, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2018, ss. 265. PDF
Eugeniusz Sakowicz 233-238
Valter GUADAGNO, Cavalieri del Sepolcro. Storia e significati della milizia nell’ordine equestre del santo sepolcro di Gerusalemme, Edizioni Settimo Sigllo, Manocalzati 2017, ss. 302. PDF
Andrzej F. Dziuba 238-242