Data publikacji : 2019-04-16

Dlaczego List do Hebrajczyków przypomina o pragnieniach patriarchów?

Artur MalinaDział: Artykuły

Abstrakt

The Pontifical Biblical Commission’s document The Jewish People and
their Sacred Scriptures in the Christian Bible calls attention to a threefold
connection between the two parts of the Christian Bible: continuity, discontinuity
and newness. The paper offers an analysis of a passage as an example
of this relationship. The Epistle to the Hebrews (11:8-22) puts a particular
emphasis on the desires of the patriarchs among other attitudes of the heroes
of faith. They were looking for what was promised to them and desired by
them: a city with solid foundations planned and built by God. Now those
desires can be fulfilled: the everlasting life with God is offered to all who
believe in Jesus Christ.

Słowa kluczowe

teologia biblijna ; soteriologia ; List do Hebrajczyków ; patriarchowie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie