Data publikacji : 2019-06-24

Wolność i łaska w nauce Marka Eremity

Bogdan CzyżewskiDział: Artykuły

Abstrakt

Mark the Ascetic is considered as one of the most prominent theoreticians
of ascetic life in the ancient Church. In his ascetic writings, he undertook
a variety of topics, including freedom and grace. Mark’s teaching is not
a systematic doctrine. His tuitions are more a collection of short statements
scattered in many places in his works. The author uses the Greek word
ἐλευθερία for freedom and χάρις for grace. Christ brings freedom to man.
In the sacrament of baptism, man is freed from the original sin. In turn, the
grace is always depicted as a gift, which man can only receive from God.
Therefore, the Kingdom of God is always a gift, and neither a prize, nor
a reward for work. The entire salvation is the greatest grace, which has been
given to us by Christ. The attitude of gratitude to God should overfilled
the entire human life.

Słowa kluczowe

Marek Eremita ; wolność ; łaska ; Chrystus ; chrzest


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie