Vol 89, Nr 1 (2019)

Spis treści

Artykuły

Marek Eremita: biografia i bibliografia PDF
Józef Grzywaczewski, Leon Nieścior 5-13
Duchowe i moralne implikacje chrztu według Marka Eremity PDF
Wojciech Kamczyk 15-32
Modlitwa według Marka Eremity PDF
Émilie Escure-Delpeuch 33-50
Zagadnienie Kościoła w kontekście ascetycznym u Marka Eremity PDF
Józef Grzywaczewski 51-74
Wolność i łaska w nauce Marka Eremity PDF
Bogdan Czyżewski 75-88
Nauka św. Marka Eremity o cnocie PDF
Wiaczesław Patrin 89-100
Namiętności i walka z nimi według Marka Eremity PDF
Leon Nieścior 101-114
Problematyka pedagogiczna elementem doskonalenia wykładowców teologii w Polsce w latach 1918-1939 PDF
Kazimierz Skoczylas 115-138

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn Ketechetyczny PDF
Rafał Bednarczyk (red.) 139-151
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy PDF
Eugeniusz Sakowicz (red.) 153-198
Ogólnopolska Konferencja Maryja w dziejach narodu polskiego i Europy, Niepokalanów, 12 października 2018 r. PDF
Piotr Olszanowski 199-204

Recenzje

Nowy Zapawiet. Pierakład z aryginalnaj mowy, Sekcja do Przekładu Tekstów Liturgicznych i Oficjalnych Dokumentów Kościoła przy Komisji Kultu Bożego i Sprawowania Sakramentów Konferencji Biskupów Katolickich w Białorusi, Wydawnictwo „Pro Christo”, Mińsk 2017, ss. 687. PDF
Waldemar Chrostowski 205-207
Ewa KUREK, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017, ss. 340. PDF
Waldemar Chrostowski 208-211
Ireneusz Sławomir LEDWOŃ OFM (red.), Kościół Azji a religie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 560 PDF
Eugeniusz Sakowicz 212-217
Grzegorz M. BARTOSIK OFMConv, Marian KOWALCZYK SAC (red.), Fatima w Bożym planie zbawienia. Międzynarodowy Kongres Mariologiczno- Maryjny. Spotkanie Kustoszów Sanktuariów Polskich Zakopane – Krzeptówki, 13-17 września 2017, Polskie Towarzystwo Mariologiczne, Częstochowa–Zakopane 2018, ss. 320 + dwie wkładki zdjęć. PDF
Eugeniusz Sakowicz 217-221
Umberto ECO, Carlo Maria MARTINI, W co wierzy ten, kto nie wierzy? Dialog epistolarny, przekł. Ireneusz KANIA, Noir sur Blanc, Warszawa 2018, ss. 95. PDF
Waldemar Chrostowski 221-223