Data publikacji : 2019-10-01

Działalność misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej

Franciszek MickiewiczDział: Artykuły

Abstrakt

In this article an attempt is made at answering the question of where
Peter was able to stay and act. It considers the time from when Peter left
Jerusalem in the year 42 (Acts 12:17) to his arrival in Rome. The analysis
of Galatians 2:11-14 leads to the conclusion that after the Jerusalem Council
he certainly spent some time in Antioch. It is possible that during his many
years of travel he reached the northern regions of Asia Minor. We find
reminiscence of this in 1 Peter 1:1. Later, on the way to Rome, he probably
visited Christians in Corinth as can be seen in 1 Corinthians 12:9,5. These
texts allow the supposition that, after leaving Jerusalem, Peter became an
itinerant apostle, led extensive missionary activity, and, through personal
contacts with Christian communities, obtained great authority among them.

Słowa kluczowe

św. Piotr ; apostolstwo ; podróże misyjne


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie