Data publikacji : 2016-11-25

Problematyka wolności sumienia w świetle współczesnych wyzwań

Marian MachinekDział: Artykuły

Abstrakt

In the first section the article presents the three main dimensions of conscience.
There is no doubt that the primary dimension is the dimension of
individual conscience. It is the “guardian of the integrity of” moral person
(E. Fromm). It is so closely associated with the self-consciousness of people
that acting against the judgment of conscience, a man acts against himself.
Conscience is also “a window on what is common” (Joseph Ratzinger), to
moral truth, what is the revelation of the objective dimension of conscience.
Finally, it is important religious dimension. It manifests itself in defining
conscience as the voice of God.
In the second section the author analyzes the key element of the contemporary
dispute about conscience that is his relationship to authority, both
the state and the church. There is no doubt that state law should respect the
freedom of conscience of citizens and, in situations of serious conflicts –
provide the opportunity to invoke the conscience clause. In contrast to the
pluralistic society ecclesial community has the right to have moral convictions
stemming form faith, which are crucial to belong to the individual
religious community. This does not invalidate in any way the importance of
conscience, which remains the final court (although not the highest standard,
which is God) of moral action.

Słowa kluczowe

wolność sumienia ; integralność moralna ; posłuszeństwo religijne ; prawo moralne ; sprzeciw sumienia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie