Vol 86, Nr 1 (2016)

Spis treści

Artykuły

Paradoks czystości. Interpretacja oraz implikacje teologiczne słowa καθαρóς („czysty”) oraz καθαρóτης („czystość”) w Mdr 7,22-28 PDF
Mateusz Krawczyk 5-24
Eklezja Mateusza – eschatologiczną „Resztą Izraela”? PDF
Zdzisław Żywica 25-40
Pytanie o klucz do teologii apostoła Pawła PDF
Waldemar Rakocy 41-60
„Jezus rzekł do nich: Moja żona”. Znaczenie kontrowersyjnego manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki PDF
Tomasz Bąk 61-83
Problematyka wolności sumienia w świetle współczesnych wyzwań PDF
Marian Machinek 85-106
Nauczanie Kościoła o wolności religijnej – zerwanie czy ciągłość tradycji? PDF
Michał Chaberek 107-136

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn misjologiczno-religioznawczy PDF
Eugeniusz Sakowicz (ed.) 137-176
Biuletyn socjologii religii PDF
Eugeniusz Sakowicz (ed.) 177-216
Seminario di aggiornamento per docenti e studiosi di Sacra Scrittura: „La letteratura sapienziale”, Papieski Instytut Biblijny, Rzym, 25-29 stycznia 2016 PDF
Barbara Strzałkowska 217-220

Recenzje

Waldemar CHROSTOWSKI, Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła, Wydawnictwo M – Apostolicum, Kraków-Ząbki 2015. PDF
Waldemar Rakocy 221-225
N. CALDUCH-BENAGES (red.), Wisdom for Life. Essays Offered to Honor Prof. Maurice Gilbert, SJ on the Occasion of His Eightieth Birthday, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 445, De Gruyter, Berlin-Boston 2014. PDF
Barbara Strzałkowska 225-228
J. K. AITKEN (red.), The T&T Clark Companion to the Septuagint, Bloomsbury T&T Clark, London-New Delhi-New York-Sydney 2015. PDF
Barbara Strzałkowska 228-231
Paolo ASOLAN, Il santo viaggio. Appunti di pastorale del pelegrinaggio, Collana Strumenti 16, Lateran University Press, Città del Vaticano 2013. PDF
Waldemar Chrostowski 231-235
We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach i rodzinie z Biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo Spes, Łomża 2015. PDF
Waldemar Chrostowski 235-242
Alberto TREVISIOL (red.), In ascolto dell’America. Popoli, culture, religioni, strade per il futuro. Atti del Convegno Internazionale Pontificia Universita Urabaniana, 7-9 aprile 2014, Collana Misiologia 18, Urbaniana University Press, Roma 2014. PDF
Andrzej F. Dziuba 242-246
Krzysztof KIETLIŃSKI (red.), Grzech, pokuta i pojednanie. Perspektywa społeczno-moralna, Warszawa 2015. PDF
Andrzej F. Dziuba 246-249