Data publikacji : 2020-12-31

Kiriat-Jearim – sanktuarium Arki Przymierza i domniemane Emaus w świetle najnowszych odkryć archeologicznych

Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł przedstawia najnowsze ustalenia w kwestii identyfikacji pozostałości monumentalnej platformy na wzgórzu Kiriat-Jearim, położonym niedaleko Jerozolimy. Ustalenia te zostały oparte przede wszystkim na analizie danych archeologicznych zebranych w trakcie prac wykopaliskowych w sezonie 2017 oraz wskazówek zawartych w Biblii. Wyniki badań pozwalają przypuszczać, że ta monumentalna struktura wzniesiona została przez władcę Północnego Królestwa Jeroboama II i zapewne stanowiła pewien rodzaj twierdzy, dzięki której Izrael mógł kontrolować należącą do Judy Jerozolimę. W obrębie tej twierdzy mieściło się prawdopodobnie sanktuarium Arki Przymierza. Arka została przeniesiona z Kiriat-Jearim do Jerozolimy nie przez Dawida, ale dużo później, z inicjatywy króla Jozjasza, w ramach polityki centralizacji kultu. Badania archeologiczne zdają się też potwierdzać, że miejsce to może być utożsamione z biblijnym Emaus.

Słowa kluczowe

Kiriat-Jearim ; Biblia ; Arka Przymierza ; Jeroboam II ; Emaus ; archeologia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Ronowska, E. (2020). Kiriat-Jearim – sanktuarium Arki Przymierza i domniemane Emaus w świetle najnowszych odkryć archeologicznych. Collectanea Theologica, 90(4), 5-37. https://doi.org/10.21697/ct.2020.90.4.01

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie