Data publikacji : 2020-10-06

Problem działalności budowlanej Salomona w świetle najnowszych odkryć archeologicznych w Megiddo

Dział: Artykuły

Abstrakt

Artykuł przedstawia najnowsze ustalenia w kwestii identyfikacji monumentalnych struktur filarowych i bramy 2156 w Megiddo, oparte przede wszystkim na analizie danych archeologicznych zebranych w trakcie  prac wykopaliskowych w sezonie 2018 (brama 2156) oraz podczas badań wznowionych w roku 1998 i kontynuowanych w kolejnych sezonach (miasto warstwy IV). Wyniki badań wskazują, że odkryte w Megiddo jeszcze w latach dwudziestych XX wieku monumentalne budowle, początkowo łączone z panowaniem Salomona – stajnie i sześciokomorowa brama – w rzeczywistości najprawdopodobniej powstały w czasach rozkwitu Północnego Królestwa i związane są z działalnością budowlaną jego władców (królów z dynastii Omrydów i Jeroboama II).

Słowa kluczowe

Megiddo ; Biblia ; archeologia ; dynastia Omrydów ; JeroboamII ; Salomon


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie