Data publikacji : 2021-03-30

Krzysztof Pawlina, Powołania Kapłańskie AD 2020, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2020, ss. 188.

Dział: Recenzje

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Akonom, J. (2021). Krzysztof Pawlina, Powołania Kapłańskie AD 2020, Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2020, ss. 188. Collectanea Theologica, 91(1), 229-235. https://doi.org/10.21697/ct.2021.91.1.12

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie