Data publikacji : 2023-05-24

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Kościele w Polsce

Abstrakt

Przygotowanie do bierzmowania młodych ludzi staje się dziś jednym z najtrudniejszych wyzwań dla duszpasterstwa w Polsce. Wykorzystywany przez lata tradycyjny i nieco klerykalny model formacyjny można dziś uznać za nieaktualny. Reprezentanci młodego pokolenia, podejmując przygotowanie do sakramentu bierzmowania, dają dziś ostatnią szansę wspólnocie Kościoła. Może ona ją wykorzystać do skutecznej ewangelizacji, bądź też, ufając w klasyczne, nieaktualne metody i założenia formacyjne, wykazać indyferentyzm wobec promowanej przez Ojca Świętego Franciszka koncepcji nawrócenia pastoralnego, tracąc tym samym kontakt z młodymi ludźmi. Perspektywa efektywnego przekazu Dobrej Nowiny kandydatom do bierzmowania, a także wzmacnianie w nich fundamentów wiary jest wyzwaniem duszpasterskim, wymagającym zmiany dotychczasowej mentalności. Młodzi w poszczególnych wspólnotach parafialnych mogą doświadczyć działania Ducha Świętego i piękna żywego Kościoła. Aby tak się stało, należy porzucić formalistyczne myślenie, nastawione bardziej na budowę struktur niż na rozwój duchowy człowieka.

Słowa kluczowe:

bierzmowanie, młodzież, nawrócenie pastoralne, parafia, ewagelizacja, generacja ZSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Akonom, J. (2023). Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w Kościele w Polsce. Collectanea Theologica, 93(2), 163–188. https://doi.org/10.21697/ct.2023.93.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / Share


Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP