Data publikacji : 2016-12-15

„Droga serca” w doświadczeniu i refleksji św. Augustyna

Mirosław MejznerDział: Artykuły

Abstrakt

In the writings of St. Augustine, the Latin word cor occurs more than
8,000 times, being one of the most important, though ambiguous, terms of
his anthropology and spirituality. As a synonym for the inner man (homo
interior) it encompasses the whole life: affective, intellectual, moral and
religious. In this sense, it is the privileged place for a personal encounter
with God.
Analysis of Augustine’s writings reveals a link between the concept of
the Trinity and indications concerning the spiritual life of man. Reflections
on the “heart” can be put into a kind of triptych: creation “in the image
of God”, enlightenment by Christ, and expansion by the Holy Spirit. The
impact of God on the human heart should find their completion in a voluntarily
adopted attitude of adoration, humility and love.

Słowa kluczowe

Augustyn ; serce ; obraz Boga ; zmysły wewnętrzne ; miłość ; pokora ; modlitwa ; Trójca Święta


Inne teksty tego samego autora

Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Przepisy dotyczące praw autorskich w czasopiśmie Collectanea Theologica zawarte są w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. W periodyku stosowane są także zasady dotyczące dobrych praktyk autorskich i wydawniczych, zawarte w Kodeksie Etyki Pracownika Naukowego, opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie