Vol 86, Nr 2 (2016)

Spis treści

Artykuły

Izrael jako mesjańska Mądrość i jej świadectwo pośród narodów w Iz 55,3-5. Studium egzegetyczo-historyczne PDF
Arnold Zawadzki 5-50
Psalm 1 jako zachęta do czytania i studiowania Pisma Świętego PDF
Tadeusz Knut 51-68
Spotkanie starożytnego chrześcijaństwa z filozofią grecką (w czasach Justyna Męczennika i Klemensa Aleksandryjskiego) PDF
Kazimierz Pawłowski 69-84
„Droga serca” w doświadczeniu i refleksji św. Augustyna PDF
Mirosław Mejzner 85-114
Spór o białorutenizację Kościoła katolickiego na Białorusi PDF
Joanna Dworzecka 115-139

Biuletyny i sprawozdania

Biuletyn biblijny PDF
Barbara Strzałkowska (red.) 141-176
Biuletyn teologii laikatu PDF
Czesław Parzyszek (red.) 177-194
Nagroda Ratzingera 2015 PDF
Mirosław Mejzner 195-201
Czym jest podejście, a czym metoda? PDF
Roman Bartnicki 203-206
Kwestie terminologiczne w egzegezie biblijnej PDF
Waldemar Chrostowski 207-208

Recenzje

Marian MAŁECKI, Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Bożogrobców. From Holy Land to Poland. The History of the Order of the Holy Sepulcre, Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie: Zwierzchnictwo w Polsce – Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, 2013, ss. 159. PDF
Waldemar Chrostowski 209-212
Sylwia SURDYKOWSKA (red.), Orientalistyka. Rozważania o nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 206. PDF
Waldemar Chrostowski 212-215
Ks. Leonard FIC, Buddyzm w kulturze Zachodu, Religie Świata – Świat Religii 18, Wydawnictwo „Polihymnia”, Lublin 2016, ss. 240. PDF
Paweł Szuppe 215-221