Człowiek w cyberprzestrzeni

Baner

OPIS CZASOPISMA
Kwartalnik Człowiek w Cyberprzestrzeni jest ogólnopolskim czasopismem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, wydawanym w postaci elektronicznej i druku zwartego, którego celem jest rozwijanie refleksji naukowej nad istotą i funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego, w tym jego prawnych, socjologicznych, technologicznych i biznesowych aspektów.

DOI: 10.21697/cwc

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...