Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

ZASADY OPRACOWANIA TEKSTU DO CZASOPISMA „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY”

 • Publikacje w roczniku "Załącznik Kulturoznawczy" jest bezpłatna.
 • Rocznik przyjmuje oryginalne, wcześniej niepublikowane teksty o charakterze naukowym, wywiady oraz recenzje.
 • Nie pobiera się opłat za przyjęcie manuskryptu do ewaluacji ani za proces recenzyjny.
 • Recenzje odbywają się w systemie double blind review.
 • W przypadku dwóch Autorów, redakcja stosuje oświadczenie o kontrybucji każdego z nich (w ramach etyki publikacyjnej stosujemy zaporę "ghostwriting").
 • Prosimy, wraz z manuskryptem, o przesyłanie ewentualnego źródła finansowania badań.

Artykuły należy wysyłać na adres mailowy: zalacznikkulturoznawczy@gmail.com 

Artykuł zostanie dopuszczony do druku, jeśli uzyska akceptację Redakcji i Recenzentów. Osoby te ewentualnie mogą wskazać na konieczność dokonania skrótu danego tekstu lub wprowadzenia poprawek.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP