Przesyłanie tekstów

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

Wytyczne dla autorów

ZASADY OPRACOWANIA TEKSTU DO CZASOPISMA „ZAŁĄCZNIK KULTUROZNAWCZY”

  • Publikacje w roczniku "Załącznik Kulturoznawczy" jest bezpłatna.
  • Rocznik przyjmuje oryginalne, wcześniej niepublikowane teksty o charakterze naukowym, wywiady oraz recenzje.
  • Nie pobiera się opłat za przyjęcie manuskryptu do ewaluacji ani za proces recenzyjny.
  • Recenzje odbywają się w systemie double blind review.
  • W przypadku dwóch Autorów, redakcja stosuje oświadczenie o kontrybucji każdego z nich (w ramach etyki publikacyjnej stosujemy zaporę "ghostwriting").
  • Prosimy, wraz z manuskryptem, o przesyłanie ewentualnego źródła finansowania badań.

Artykuły należy wysyłać na adres mailowy: zalacznikkulturoznawczy@gmail.com 

Artykuł zostanie dopuszczony do druku, jeśli uzyska akceptację Redakcji i Recenzentów. Osoby te ewentualnie mogą wskazać na konieczność dokonania skrótu danego tekstu lub wprowadzenia poprawek.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.