Autor - szczegóły

Biel, Krzysztof, Akademia Ignatianum Kraków, Polska

  • Nr 1 (2017) - Dział tematyczny
    Generatywność i jej przejawy w readaptacji społecznej skazanych
    Abstrakt  PDF